Общински съветници през мандат 2015 – 2019:

Стоян Николаев Златев – ПП „ГЕРБ“
Валентин Владимиров Гуцов – ПП „ГЕРБ“
Стефан Иванов Минчев – ПП „ГЕРБ“
Пенка Пенкова Цочева – ПП „ГЕРБ“
Йордан Иванов Йорданов – ПП „ГЕРБ“
Виолета Стефанова Садинова – ПП „ГЕРБ“
Мартин Иванов Трухчев – ПП „ГЕРБ“
Магдалена Николова Илиева-Гайдарова – ПП „ГЕРБ“
Стела Петрова Горбанова-Василева – ПП „ГЕРБ“
Богдана Симеонова Пеева – ПП „ГЕРБ“
Сашо Петков Топалов – ПП „БСП“
Анастасия Петкова Тонева-Пеева – ПП „БСП“
Милко Здравков Моллов – ПП „БСП“
Снежана Стефанова Капинчева – ПП „БСП“
Лазар Николов Костов – ПП „БСП“
Зехра Халилова Салиева – ПП „ДПС“
Феим Хасанов Ембиев – ПП „ДПС“