Протокол № 17 от 27.12.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 16 от 13.12.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 15 от 29.11.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 14 от 06.11.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 13 от 25.10.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 12 от 27.09.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 11 от 13.09.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 10 от 30.08.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 9 от 26.07.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 8 от 28.06.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 7 от 14.06.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 6 от 31.05.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 5 / 10.05.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 4 / 26.04.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 3 / 29.03.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 2 / 22.02.2018 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 1 / 25.01.2018 г. на Общински съвет – Елена