Протокол № 18 / 29.12.2016 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 17 / 15.12.2016 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 16 / 24.11.2016 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 15 / 27.10.2016 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 14 / 29.09.2016 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 13 / 14.09.2016 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 12 / 25.08.2016 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 11 / 28.07.2016 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 10 / 16.06.2016 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 9 / 26.05.2016 г. на Общински съвет -Елена

Протокол № 8 / 12.05.2016 г. на Общински съвет -Елена

Протокол № 7 / 12.05.2016 г. на Общински съвет -Елена

Протокол № 6 / 28.04.2016 г. на Общински съвет -Елена

Протокол № 5 / 07.04.2016 г. на Общински съвет -Елена

Протокол № 4 / 24.03.2016 г. на Общински съвет -Елена

Протокол № 3 / 25.02.2016 г. на Общински съвет -Елена

Протокол № 2 / 28.01.2016 г. на Общински съвет -Елена

Протокол № 1 / 14.01.2016 г. на Общински съвет -Елена